Categorieën
Richters

Leviticus bestond al in 1406

1 “Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken.” (Lev 25:9) Zo werd het jubeljaar aangekondigd. Inleiding Deze post gaat over de ouderdom van het boek Leviticus. Dankzij hoofdstuk 25 wordt duidelijk dat…

Categorieën
Voor Abraham

Genesis 5 en 11

Schepping van Adam uit de aarde, in de 15e eeuwse Codex Palatinus Germanicus 16 1 Inleiding Genesis 5 en 11 bevatten samen een genealogie van Adam tot Abraham. Dit is niet zomaar een genalogie. Hier worden de leeftijden gegeven waarop de ene generatie de vader werd van de andere en zo wordt het mogelijk om,…

Categorieën
Richters

Hoe oud het boek Jozua is

Papyrus met fragmenten uit het boek Jozua 1 Inleiding Het boek Jozua is behoorlijk omstreden. De meeste geleerden zijn het erover eens dat het weinige dat er van historische waarde in staat, veel later is gebeurd. Het werd dan pas in de 7e of 6e eeuw afgemaakt, ofwel er is continu geredigeerd. 2 Daar dachten…

Categorieën
2. Oude Rijk Exodus

Exodus: de berg Sinaï

De twaalf opgerichte stenen en dat wat op een altaar lijkt voor de Har Karkom 1, ofwel de Sinaï. In Mozes’ tijd was het minder rotsig: de berg lag voorbij de woestijn en er groeide gras in de buurt (Ex 3:1) en er konden in ieder geval buiten het kamp gaten gegraven worden (Deut 23:13).…

Categorieën
Assyrië

Assyrië en de Bijbel

Het gebied van Assyrië. 1 Haran, links, is het Bijbelse Haran waar de familie van Abrahams broer Nahor neerstreek, en hij een tijd woonde. Inleiding Op het eerste gezicht lijken de oude Assyriërs perfecte chronologen. Ze hebben een hele lijst nagelaten van hun minstens 100 koningen waarop van bijna iedereen bewaard is gebleven hoe lang…

Categorieën
4. Middenrijk 5. Tweede Tussenperiode Exodus

De farao’s uit het boek Exodus

Mozes en zijn adoptiemoeder, de dochter van een farao 1 Inleiding In deze post volgt een overzicht van de farao’s die genoemd worden in het boek Exodus, met een identificatie. Een deel van de identificaties staat voor mij vast, maar over andere farao’s is Mozes niet specifiek genoeg om er iets over te zeggen. De…

Categorieën
Koningstijd

Psalm 83 en Saul

De laatste verzen van Psalm 83 in de Geneva Bible (1560) 1 Inleiding In Psalm 83 schrijft Asaf over een flink aantal vijanden van Israël. Ze willen Israël uitroeien zodat zelfs haar naam vergeten wordt, en hebben een verbond tegen haar gesloten. Asaf ziet al die dreiging en smeekt God om hulp. “Mijn God, maak…

Categorieën
Exodus

Exodus: Mozes’ schoonvader in een inscriptie

De omgeving van Serabit el-Khadim in de Sinaïwoestijn, 1 waar Ḥobab wordt vermeld Inleiding In de Bijbel heeft Mozes’ schoonvader vier namen. Eén daarvan is Hobab, een naam die ook opduikt in een inscriptie uit ongeveer de tijd van Amenemhat III (1468-1420), ofwel in mijn chronologie de tijd van de exodus. In deze post bespreek…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de twaalf stammen in Egypte

De afdruk van het cilinderzegel, 1 met mogelijk symbolen voor de twaalf stammen Inleiding In Avaris (Raämses), de stad die de Israëlieten in opdracht van de farao van de slavernij moesten bouwen (Ex 1:11), is een bewijs voor Israëls aanwezigheid in Egypte gevonden. Het gaat om de bovenstaande afdruk van een zegel vol symbolen, die…

Categorieën
Exodus

Exodus: Israël, 3 miljoen of 40.000 mensen?

Honderdduizenden mensen bij een door de paus gehouden mis in Equador, januari 1985 1 Inleiding Israël was tijdens de exodus “het kleinste van al de volken” (Deut 7:7). Toch bestond het op dat moment uit minstens 3 miljoen mensen. In het tweede jaar na de exodus zond Mozes 12 mannen eropuit om de strijdbare mannen…