Categorieën
4. Middenrijk 5. Tweede Tussenperiode Exodus

De farao’s uit het boek Exodus

Mozes en zijn adoptiemoeder, de dochter van een farao 1 Inleiding In deze post volgt een overzicht van de farao’s die genoemd worden in het boek Exodus, met een identificatie. Een deel van de identificaties staat voor mij vast, maar over andere farao’s is Mozes niet specifiek genoeg om er iets over te zeggen. De…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Yakbim als de farao van de exodus

De staf van Aäron eet de staven van farao’s magiërs, uit de Sister Haggadah van omstreeks 1350 n.Chr. 1 Inleiding Over de farao van de exodus is al veel geschreven en gezegd, en sinds de komst van het internet is dat alleen maar toegenomen. Deze post is mijn bijdrage aan de discussie. Hierin hoop ik…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de farao van de exodus: zijn verdrinking

Het oversteken van de Schelfzee zoals afgebeeld in 1367 n.Chr. door Bartolo di Fredi, in de kerk Collegiata Santa Maria Assunta in San Gimignano, Italië 1 Inleiding Deze titel klinkt misschien vreemd, maar het is een serieuze vraag of de farao wel verdronk in de schelfzee. Mozes schrijft dat namelijk niet specifiek. De farao bereikte…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: de exodus volgens Ipuwer? – deel 2

De zevende plaag, de hagelstorm 1 Inleiding Dit is een vervolg op deel 1, waarin gedeeltes uit het verslag van Ipuwer staan die mogelijk gaan over de exodus, of in ieder geval overeenkomsten hebben met de Bijbel. In deze post bespreek ik of Ipuwers woorden bewijs kunnen zijn voor de exodus, zoals vaak wordt gezegd,…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: de exodus volgens Ipuwer? – deel 1

Een deel van de Ipuwer Papyrus 1 Inleiding De Ipuwer Papyrus, officieel Papyrus Leiden I 344 recto, bevat een tekst die bekend staat als de Vermaningen van Ipuwer. Daarin beschreef ene Ipuwer uitgebreid wat er in zijn tijd mis was in Egypte. Er zijn overeenkomsten met de tien plagen en de daaruit ontstaande chaos in…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

De exodus

De Israëlieten lopen veilig door de zee, maar het Egyptische leger verdrinkt 1 Het belang van de exodus Israëls vertrek uit het slavenhuis Egypte is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Bijbel. Tegelijk is het een van de controversiële onderwerpen. Was er wel een exodus? Kwamen de Israëlieten wel uit Egypte? Tegenwoordig wordt overal…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Exodus Koningstijd

Exodus: Ramses II als farao van de exodus

Gezichtsreconstructie van Ramses II 1 Intro Een van de meest geaccepteerde kandidaten voor de farao van de exodus (1446) is de beroemde Ramses II (1043-977). Dat juist hij naar voren wordt geschoven komt doordat zijn naam in de Bijbel staat. Een van de twee steden die de Israëlieten als slaven moesten bouwen, was Raämses (Ex…