Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de farao van de exodus: een Amoriet

Mozes en Aäron voor de farao van de exodus 1 Inleiding Uit een paar verzen in de Bijbel kan je concluderen dat de farao van de exodus een Amoriet was. Dat is een duidelijke clue voor zijn identiteit. Het is een bevestiging van mijn idee dat hij, omdat hij paarden had, een Kanaäniet of Amoriet…

Categorieën
4. Middenrijk 5. Tweede Tussenperiode Exodus

De farao’s uit het boek Exodus

Mozes en zijn adoptiemoeder, de dochter van een farao 1 Inleiding Hieronder volgt een overzicht van de koningen en farao’s die genoemd worden in het boek Exodus. Tijdens de exodus waren er meerdere koningen (Psalm 105:30), en ik ga ervanuit dat Mozes dat zo beschreef in zijn boeken. Dat is naar mijn theorie namelijk mogelijk…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de farao van de exodus: Nehesy

De staf van Aäron eet de staven van farao’s magiërs, uit de Sister Haggadah van omstreeks 1350 n.Chr. 1 Inleiding Er kan veel gezegd worden over de farao van de exodus. Over zijn karakter, zijn land en Tegenstander, en zijn verdrinking. Er is eindeloos veel over hem geschreven door eindeloos veel mensen, en sinds het…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de farao van de exodus: zijn verdrinking

Het oversteken van de Schelfzee zoals afgebeeld in 1367 n.Chr. door Bartolo di Fredi, in de kerk Collegiata Santa Maria Assunta in San Gimignano, Italië 1 Inleiding Deze titel klinkt misschien vreemd, maar het is een serieuze vraag of de farao wel verdronk in de schelfzee. Mozes schrijft dat namelijk niet specifiek. De farao bereikte…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de farao van de exodus: zijn paarden

1 Inleiding Na de tiende plaag gebood de farao de Israëlieten om te vertrekken (Ex 12:31). Daar kwam hij al snel van terug, en hij achtervolgde Israël met zijn leger om het terug te halen. De verschillende onderdelen van dit leger worden duidelijk beschreven door Mozes, in Exodus 14-15. Een van de opvallende dingen eraan…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode

Dynastie XIV

Obelisk van Nehesy II, uit Tanis 1 Inleiding Dynastie XIV was een dynastie uit Avaris, en later uit de noordoostelijke Nijldelta. Volgens Manetho kwam ze uit Xoïs, in het midden van de Delta. Van slechts van een aantal van haar volgens Manetho maar liefst 76 koningen is iets teruggevonden. Het gaat dan vooral om Sheshi,…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode

Van Neferhotep I tot Hatshepsut

Graf van Renni, een gouverneur van El-Kab wiens familie besproken wordt op deze pagina. Zijn graf werd in El-Kab uitgehakt in de rotsen. 1 Inleiding Khyan van dynastie XV (1422-1385) bleek een tijdgenoot te zijn van onder andere Neferhotep I (ca.1428-1417). Dat levert een flinke inkorting op van de chronologie; van de ongeveer 250 jaar…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus Richters

Exodus: de nasleep

Leeuw en leeuwin spelen met elkaar. Gevonden in Beth-Sean (Beth-San) 1, standaardchronologie 14e eeuw. In elke chronologie woonden daar toen Kanaänieten. Inleiding Wat voor een onderzoek naar de exodus minstens zo belangrijk is als de bloeiperiode die daardoor eindigde, is kijken naar de nasleep van de exodus. Het Egyptische leger bestond niet meer en de…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode

Khyans plaats in de geschiedenis

Leeuw van Khyan 1 Inleiding Khyan was een Hyksos, een van de koningen van dynastie XV. Over zijn precieze plek in de dynastie is de laatste jaren redelijk wat geschreven. 2 Ooit werd namelijk gedacht dat hij aan het eind van de dynastie regeerde, recht voor Apepi, maar nu plaatsen veel Egyptologen hem juist aan…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode

Dynastie XV

Avaris, de hoofdstad van deze dynastie, zoals het er nu uitziet 1 Inleiding Aan het eind van het Middenrijk viel een volk vanuit het oosten Egypte binnen. Ze verwoestten de steden en tempels en overmeesterden de Egyptenaren. Ondanks dat lijken ze een of twee generaties later in vrede naast de Egyptenaren te leven. Veel over…