Categorieën
Koningstijd

Mesa, de koning van Moab

De stela van Mesa 1 Inleiding “Mesa nu, de koning van Moab, was een veehouder, en bracht aan de koning van Israël als schatting honderdduizend lammeren en honderdduizend rammen, met de wol. Maar het gebeurde, nadat Achab (874/3-853) gestorven was, dat de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand kwam.” (2 Kon…

Categorieën
Koningstijd

Bewijs voor Josafat

Josafat, zijn vader Asa en zoon Joram, door Michelangelo 1 Inleiding Josafat (871/0-846/5) was een koning van Juda. Zijn naam komt voor zover ik weet buiten de Bijbel om niet voor, maar in de archeologie is één periode te vinden die goed bij hem past. Josafat is archeologisch te dateren rond de overgang van de…

Categorieën
Koningstijd

Bewijs voor Omri, Achab en Joram

Achab en Izebel ontmoeten Elia in de wijngaard van Naboth 1 Inleiding In deze post verzamel ik bewijs voor het bestaan van Omri (885/4-874/3), zijn zoon Achab (874/3-853) en kleinzoon Joram (852-841). Daarnaast staan in deze post Ethbaäl, de koning van Tyrus en schoonvader van Achab, en Mesa, de koning van Moab en een onderdaan…

Categorieën
Assyrië Koningstijd

Hosea vermoordde Pekah in 731

Tiglath-Pileser III, koning van Assyrië 744-727, afgebeeld in zijn paleis in Nimrud 1 Inleiding “In de dagen van Pekah, de koning van Israël, kwam Tiglath-Pileser (III), de koning van Assyrië, en nam Ijon in, en ook Abel-Beth-Maächa, Janoah, Kedes, Hazor, Gilead, Galilea en het hele land van Naftali; en hij voerde de inwoners weg naar…

Categorieën
Richters

Jozua’s Jericho in de Midden-Bronstijd IIB

De priesters en de andere Israëlieten lopen om Jericho heen, kort voor de val van de muren 1 Inleiding De verovering van Jericho is het eerste grote wapenfeit van Jozua. De bazuinen klonken, het volk juichte en de muren vielen. De inwoners en dieren werden uitgemoord, alleen Rachab en haar familie werden gespaard. De stad…

Categorieën
Koningstijd

Bewijs voor Bijbelse personen

Inleiding In deze post staat bewijs voor een aantal Bijbelse personen. Het zijn vooral personen uit de koningstijd, vanaf de tijd van David. Dit overzicht is een beginnetje en wordt gaandeweg aangevuld. Personen waar bewijs voor is gevonden, op alfabetische volgorde: Jozef Jozef (1915-1805) is de enige van de aartsvaders die geïdentificeerd kan worden. Om…

Categorieën
Aartsvaders

Sodom en Gomorra

Verwoesting van Sodom door Kerstiaen de Keuninck (ca.1561-ca.1635 n.Chr.) 1 Inleiding Sodom en Gomorra zijn twee steden die in de tijd van Abraham (2166-1991) door God verwoest werden (Gen 19:24-25). In deze post identificeer ik Sodom, Gomorra, hun twee zustersteden en Zoar met vijf ruïnes. De zoektocht naar deze ruïnes is een flinke klus. Abraham…

Categorieën
Aartsvaders

Gerar als Tel Halif

De ruïne Tel Halif, gezien vanaf het zuiden 1 Inleiding In de geschiedenissen van de aartsvaders komt de stad Gerar regelmatig voor. Abraham woonde hier tijdelijk en Sara ontmoette toen Abimelech, de koning (Gen 20:1-2). Izak en Rebekka woonden hier tijdens een hongersnood (Gen 26:1, 6) en kregen onenigheid met de bewoners (vers 14, 18).…

Categorieën
Aartsvaders

Abraham, Izak en Jakob leefden in de Vroege Bronstijd IB-III

De eik die de Eik van Mamre wordt genoemd in de 19e eeuw n.Chr., 1 een van de eiken waar Abraham bij zou hebben gewoond Inleiding In een eerdere post bleek het mogelijk om Mozes en Jozua in een specifiek archeologisch tijdperk te plaatsen. Dit was het begin van de Midden-Bronstijd IIB. Na het schrijven…

Categorieën
Exodus

Mozes en Jozua leefden in de Midden-Bronstijd IIB

Verdedigingswerken van Tel Masos (Horma) uit de Midden-Bronstijd IIB 1 Inleiding In het laatste jaar van Israëls tocht door de woestijn (Num 33:38-41, 1407/6) kwam het volk onder leiding van Mozes in de buurt van het Zuiderland. Dit gebied heet in het Hebreeuws, ook tegenwoordig, de Negev. Hier werden ze aangevallen door de koning van…