Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Thutmose IV, Amenhotep III en Bedan

Thutmose IV 1 Inleiding Dit is een vervolg op een eerdere post. Daar bleek dat richter Tola (1169-1146) Israël in 1169 verloste van een inval van Amenhotep II (1178-1152), alhoewel Amenhotep een hoop schade aanrichtte. Ondanks dat Tola hem verjoeg (Richt 2:18) moet Israël opnieuw in handen zijn gevallen van de Filistijnen (Egyptenaren). Amenhotep III…

Categorieën
Assyrië Richters

Moab en Ammon als de Suteeërs

Ruïnes van Rabba, de hoofdstad van de Ammonieten 1 Inleiding De Moabieten, die net als Ammonieten ten oosten van de Jordaan woonden, worden door Bileam de “zonen van Seth” genoemd (Num 24:17). Wat daarmee bedoeld werd wordt niet uitgelegd, in die tijd was het kennelijk duidelijk. Met dank aan dit vers is het mogelijk om…

Categorieën
Richters

Hoe oud het boek Jozua is

Papyrus met fragmenten uit het boek Jozua 1 Inleiding Het boek Jozua is behoorlijk omstreden. De meeste geleerden zijn het erover eens dat het weinige dat er van historische waarde in staat, veel later is gebeurd. Het werd dan pas in de 7e of 6e eeuw afgemaakt, ofwel er is continu geredigeerd. 2 Daar dachten…

Categorieën
Richters

Uit het boek Jozua

Boven: de priesters dragen de ark de Jordaan over. Onder: Jozua zendt de verkenners naar Jericho. Uit de basiliek van Santa Maria Maggiore, Rome, 5e eeuw n.Chr. 1 Inleiding In deze post volgen een paar losse geschiedkundige opmerkingen bij het boek Jozua. Ik kwam hier en daar iets interessants tegen en het werd teveel voor…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Psalm 78, Tola en Amenhotep II

De ruïnes van Silo op de heuvel. 1 Hier woonde God onder de mensen voordat Hij Jeruzalem uitkoos (Ps 78:60). Inleiding Psalm 78 is een onderwijzing van Asaf (vers 1), een van de zangers die door David (1011-971) waren aangesteld in de tabernakel. Hierin vertelt Asaf over de loffelijke daden van de Heer, Zijn Kracht…

Categorieën
Babylon Richters Syrië

Cusjan Risjataïm als Muti-Ḫuršana

Cusjan Risjataïm heerste over Aram-Naharaïm en Amurru. Veel van de andere plaatsen worden genoemd in deze post. 1 Inleiding Cusjan Risjataïm was de eerste onderdrukker die Israël voor haar kiezen kreeg in het Beloofde Land (1369-1361). Een van de weinige dingen die over hem duidelijk worden is dat hij tijdens die 8 jaar een groot…

Categorieën
Babylon Richters Syrië

Jabin als Ibni-Addu

Ruïnes van Hazor 1 Inleiding Een van de oorlogen die Jozua voerde bij zijn verovering van Kanaän (1406-1401), was tegen Jabin. Jabin was de koning van Hazor, in het noorden van Kanaän, en riep een flink aantal koningen uit het noorden op om samen tegen de Israëlieten te strijden (Joz 11:1-4). Maar al deze soldaten…

Categorieën
Richters

Debora en Gideon als tijdgenoten

Gideon en Debora, in de Residentie van München, het paleis van de vorsten van Beieren 1 Inleiding De chronologie van de richters is nogal onduidelijk. Dat komt omdat vanuit alleen de Bijbel niet genoeg aanwijzingen zijn om alle richters en onderdrukkers te dateren, en omdat als je hun jaren bij elkaar optelt, er te veel…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus Richters

Exodus: de nasleep

Leeuw en leeuwin spelen met elkaar. Gevonden in Beth-Sean (Beth-San) 1, standaardchronologie 14e eeuw. In elke chronologie woonden daar toen Kanaänieten. Inleiding Wat voor een onderzoek naar de exodus minstens zo belangrijk is als de bloeiperiode die daardoor eindigde, is kijken naar de nasleep van de exodus. Het Egyptische leger bestond niet meer en de…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Waren de ‘Apiru (Ḫabiru) de Hebreeën?

Gebieden waar ‘Apiru actief waren volgens de Amarnabrieven 1 Intro Verschillende Amarnakoningen vroegen de koning van Egypte of hij zijn land wou redden van de ‘Apiru. Een voorbeeld daarvan is brief EA 271, die begint met de gebruikeljke onderdanigheid: (regels 1-8) Say to the king, my lord, my god, my Sun: Message of Milkilu (de…