Categorieën
Richters

Leviticus bestond al in 1406

1 “Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken.” (Lev 25:9) Zo werd het jubeljaar aangekondigd. Inleiding Deze post gaat over de ouderdom van het boek Leviticus. Dankzij hoofdstuk 25 wordt duidelijk dat…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Eli als Ili-Milku

Inleiding Eli (1124-1084) was zowel hogepriester als richter. De Bijbel is niet heel positief over hem en dat hij richter was wordt in slechts een paar verzen duidelijk. Dat is bijzonder weinig voor zijn 40 jaar. In mijn chronologie richtte Eli in de tijd van de Amarnabrieven, een serie brieven van de stadsvorsten van onder…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Thutmose IV, Amenhotep III en Bedan

Thutmose IV 1 Inleiding Dit is een vervolg op een eerdere post. Daar bleek dat richter Tola (1169-1146) Israël in 1169 verloste van een inval van Amenhotep II (1178-1152), alhoewel Amenhotep een hoop schade aanrichtte. Ondanks dat Tola hem verjoeg (Richt 2:18) moet Israël opnieuw in handen zijn gevallen van de Filistijnen (Egyptenaren). Amenhotep III…

Categorieën
Assyrië Richters

Moab en Ammon als de Suteeërs

Ruïnes van Rabba, de hoofdstad van de Ammonieten 1 Inleiding De Moabieten, die net als Ammonieten ten oosten van de Jordaan woonden, worden door Bileam de “zonen van Seth” genoemd (Num 24:17). Wat daarmee bedoeld werd wordt niet uitgelegd, in die tijd was het kennelijk duidelijk. Met dank aan dit vers is het mogelijk om…

Categorieën
Richters

Hoe oud het boek Jozua is

Papyrus met fragmenten uit het boek Jozua 1 Inleiding Het boek Jozua is behoorlijk omstreden. De meeste geleerden zijn het erover eens dat het weinige dat er van historische waarde in staat, veel later is gebeurd. Het werd dan pas in de 7e of 6e eeuw afgemaakt, ofwel er is continu geredigeerd. 2 Daar dachten…

Categorieën
Richters

Uit het boek Jozua

Boven: de priesters dragen de ark de Jordaan over. Onder: Jozua zendt de verkenners naar Jericho. Uit de basiliek van Santa Maria Maggiore, Rome, 5e eeuw n.Chr. 1 Inleiding In deze post volgen een paar losse geschiedkundige opmerkingen bij het boek Jozua. Ik kwam hier en daar iets interessants tegen en het werd teveel voor…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Psalm 78, Tola en Amenhotep II

De ruïnes van Silo op de heuvel. 1 Hier woonde God onder de mensen voordat Hij Jeruzalem uitkoos (Ps 78:60). Inleiding Psalm 78 is een onderwijzing van Asaf (vers 1), een van de zangers die door David (1011-971) waren aangesteld in de tabernakel. Hierin vertelt Asaf over de loffelijke daden van de Heer, Zijn Kracht…

Categorieën
Assyrië Richters

Cusjan Risjataïm als koning van Assyrië

Het land van Samsi-Adad I, een eerdere koning van Assyrië. 1 Als alle verbindingen die ik in deze post leg kloppen regeerde Cusjan Risjataïm over dit gebied, samen met Israël en de rest van Syrië. Inleiding Cusjan Risjataïm was de eerste onderdrukker van Israël in het Beloofde Land (1369-1361). In een eerdere post identificeerde ik…

Categorieën
Assyrië Babylon Richters

Cusjan Risjataïm als Muti-Ḫuršana

Cusjan Risjataïm heerste over Aram-Naharaïm en Amurru. Veel van de andere plaatsen worden genoemd in deze post. 1 Inleiding Cusjan Risjataïm was de eerste onderdrukker die Israël voor haar kiezen kreeg in het Beloofde Land (1369-1361). Een van de weinige dingen die over hem duidelijk worden is dat hij tijdens die 8 jaar een groot…

Categorieën
Babylon Richters

Jabin als Ibni-Addu

Ruïnes van Hazor 1 Inleiding In Jozua’s laatste oorlog (1401) streed hij tegen een groep koningen in het noorden van Kanaän. Hun leider was Jabin, de koning van Hazor. “Vroeger was Hazor namelijk het hoofd van al deze koninkrijken.” Ondanks de grootte van hun leger werden ze verpletterend verslagen door de Israëlieten. Daarop trok Jozua…