Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Mozes’ Egyptische moeder

“En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon.” (Ex 2:10) 1 Inleiding Mozes werd geadopteerd door de dochter van de farao (Ex 2:10). In verschillende bronnen van minstens duizend jaar later krijgen zowel zij als haar vader verschillende namen. In deze…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de farao van de exodus: een Amoriet

Mozes en Aäron voor de farao van de exodus 1 Inleiding Uit een paar verzen in de Bijbel kan je concluderen dat de farao van de exodus een Amoriet was. Dat is een duidelijke clue voor zijn identiteit. Het is een bevestiging van mijn idee dat hij, omdat hij paarden had, een Kanaäniet of Amoriet…

Categorieën
2. Oude Rijk 4. Middenrijk Exodus

Exodus: Amenemhat I’s oorlog en Exodus 1:10

Standbeeld van Amenemhat I, degene die de Israëlieten twee steden liet bouwen (Ex 1:11) 1 Inleiding Vlak voor de Israëlieten onderdrukt werden in Egypte was er oorlog in Egypte. Dat kan je concluderen uit Exodus 1:8-10: “Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk:…

Categorieën
2. Oude Rijk Exodus

Exodus: de berg Sinaï

De twaalf opgerichte stenen en dat wat op een altaar lijkt voor de Har Karkom 1, ofwel de Sinaï. In Mozes’ tijd was het minder rotsig: de berg lag voorbij de woestijn en er groeide gras in de buurt (Ex 3:1) en er konden in ieder geval buiten het kamp gaten gegraven worden (Deut 23:13).…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: Israël gevonden?

In Kahun, het arbeidersdorp van Senusret II (1546-1527) waar mogelijk Israëlieten woonden, werden veel manden en sandalen als deze gemaakt van riet. Dit zijn geen reconstructies, maar zo opgegraven door Petrie. 1 Inleiding Zoeken naar de Israëlieten in het Middenrijk is als zoeken naar klaver in een hooiberg die grotendeels verwoest en beroofd is. Het…

Categorieën
4. Middenrijk 5. Tweede Tussenperiode Exodus

De farao’s uit het boek Exodus

Mozes en zijn adoptiemoeder, de dochter van een farao 1 Inleiding Hieronder volgt een overzicht van de koningen en farao’s die genoemd worden in het boek Exodus. Tijdens de exodus waren er meerdere koningen (Psalm 105:30), en ik ga ervanuit dat Mozes dat zo beschreef in zijn boeken. Dat is naar mijn theorie namelijk mogelijk…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de farao van de exodus: Nehesy

De staf van Aäron eet de staven van farao’s magiërs, uit de Sister Haggadah van omstreeks 1350 n.Chr. 1 Inleiding Er kan veel gezegd worden over de farao van de exodus. Over zijn karakter, zijn land en Tegenstander, en zijn verdrinking. Er is eindeloos veel over hem geschreven door eindeloos veel mensen, en sinds het…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de farao van de exodus: zijn verdrinking

Het oversteken van de Schelfzee zoals afgebeeld in 1367 n.Chr. door Bartolo di Fredi, in de kerk Collegiata Santa Maria Assunta in San Gimignano, Italië 1 Inleiding Deze titel klinkt misschien vreemd, maar het is een serieuze vraag of de farao wel verdronk in de schelfzee. Mozes schrijft dat namelijk niet specifiek. De farao bereikte…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de farao van de exodus: zijn paarden

1 Inleiding Na de tiende plaag gebood de farao de Israëlieten om te vertrekken (Ex 12:31). Daar kwam hij al snel van terug, en hij achtervolgde Israël met zijn leger om het terug te halen. De verschillende onderdelen van dit leger worden duidelijk beschreven door Mozes, in Exodus 14-15. Een van de opvallende dingen eraan…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus Richters

Exodus: de nasleep

Leeuw en leeuwin spelen met elkaar. Gevonden in Beth-Sean (Beth-San) 1, standaardchronologie 14e eeuw. In elke chronologie woonden daar toen Kanaänieten. Inleiding Wat voor een onderzoek naar de exodus minstens zo belangrijk is als de bloeiperiode die daardoor eindigde, is kijken naar de nasleep van de exodus. Het Egyptische leger bestond niet meer en de…