Categorieën
2. Oude Rijk 4. Middenrijk 5. Tweede Tussenperiode 6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

Inkorten aan de Nijl

De Nijl bij Luxor (Thebe) 1 Inleiding Tot de bouw van de Aswandam overstroomde de Nijl elk jaar. Het slib dat achterbleef op de oevers was enorm vruchtbaar en Egypte kende dan ook nauwelijks hongersnoden. Het is niet voor niets dat Abraham, Izak en Jakob tijdens hongersnoden naar Egypte wouden trekken. Deze vloed kwam telkens…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

Een stap verder: van XX naar XXI

Ingang van de tempel van Khonsu in Karnak. 1 In deze tempel zijn veel van de hogepriesters in deze post afgebeeld. Inleiding Een tot deze post toe onopgelost probleem in mijn chronologie was de overgang van dynastie XX naar XXI. Het bewijs voor deze periode is redelijk mager en dat wat bekend is, wordt door…

Categorieën
7. Derde Tussenperiode

Andere Libische koningen

De rechterbovenkant van Piyes Overwinningsstela. Links staat Piye, die tribuut krijgt van koning Nimlot van Heracleopolis met zijn koningin. Nimlot houdt een sistrum vast en brengt een paard; Piye was gek op paarden. Op hun knieën liggen Osorkon (III, 727-699/8), Iuput II en Peftjauawybast. Op Osorkon na staan deze koningen in deze post. 1 Inleiding…

Categorieën
7. Derde Tussenperiode

De Nile Level Records

De overstroming van de Nijl, gezien vanaf de piramides, in de richting van Caïro 1 Intro Een van de hulpmiddelen voor een chronologie van de Derde Tussenperiode, is een muur in Karnak, Thebe. Hier hebben verschillende koningen van vooral dynastieën XXII, XXIII en XXV vermeld hoe hoog de overstroming van de Nijl in dat jaar…

Categorieën
7. Derde Tussenperiode

Het familieoverzicht

Inleiding Een van de bijzondere dingen aan de Libische Periode (925-656) is hun obsessie met genealogie. Een beetje belangrijk persoon kon zo een generatie of vier tot zes aan voorouders opnoemen. Het leuke daaraan is dat er veel informatie bewaard is gebleven, en dit te combineren is tot een grote stamboom. In de standaardchronologie past…

Categorieën
7. Derde Tussenperiode

Takelot I

Doodskist van Takelot I. Hij werd begraven in een zijkamer van het graf van zijn zoon, Osorkon II. 1 Inleiding Ooit werd gedacht dat uit de regering van Takelot I bijna niks bewaard was gebleven. Maar toen werd ontdekt dat een aantal monumenten die aan Takelot II (771/0-746) en III (704-691/89) werden toegeschreven van hem…

Categorieën
4. Middenrijk 6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

De vele generaties van Ankhefensekhmet

Het reliëf van Ankhefensekhmet, met zijn meer dan 50 voorouders. Slechts een paar namen zijn in de nevelen der tijd verdwenen. 1 Inleiding Een van de chronologisch gezien bijzonderste vondsten uit Egypte is het reliëf van Akhefensekhmet. Hij was profeet van Sekhmet in de tijd van een koning Shoshe(n)q. Daar zijn er nogal veel van,…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

Ramses XI als tegenstander van Menkheperre

De Banishment Stela, waarop Menkheperre het onderwerp van deze post beschrijft 1 Inleiding De Banishment Stela is een van de raadselen van Egypte. Menkheperre, een hogepriester van Amun onder dynastie XXI, schrijft daarop dat hij een tegenstander verdreef uit Thebe, maar houdt voor zich wie die tegenstander precies was. In de standaardchronologie, waarin dynastie XXI…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

Ramses VI en de vijand

Een deel van de stenen sarcofaag van Ramses VI 1 Inleiding In de tijd van Rames VI (896-888) was er een vijand actief in Egypte. Deze viel Thebe lastig, de hoofdstad van Ramses, en had het mogelijk ook veroverd, maar werd daarna verslagen. Het is mogelijk dat deze vijand Amenemnisu (899-895) van dynastie XXI was.…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

Ramses IV en zijn rebel

Ramses IV. Op zijn schouders staan zijn nomen en prenomen. 1 Inleiding Een van de gevolgen van het inkorten van Egyptes geschiedenis, is dat dynastieën XX en XXI tegelijk regeerden. Dat is redelijk controversieel, maar het is niet onmogelijk. Vanuit de nagelaten monumenten van XX is het zelfs mogelijk om duidelijk te krijgen waarom beide…