Categorieën
Babylon Koningstijd

Jojachin en Daniël in Babylon

Kleitablet uit Babel, waarop Jojachin genoemd wordt 1 Inleiding Koning Jojachin van Juda (598-597) werd gevangen genomen door Nebukadnezar II, de konign van Babel, en naar Babel gebracht (2 Kro 36:12-15). Daar bleef hij in de gevangenis zitten tot Nebukadnezar stierf. Diens opvolger, Evil-Merodach (Amel-Marduk), haalde Jojachin uit de gevangenis en mocht samen met hem…

Categorieën
Assyrië Babylon Richters

Cusjan Risjataïm als Muti-Chursjana

Cusjan Risjataïms koninkrijk begon in Aram-Naharaïm en breidde uit naar Israël en Amurru. Veel van de andere plaatsen worden genoemd in deze post. 1 Inleiding Cusjan Risjataïm was de eerste onderdrukker van Israël in het Beloofde Land (1369-1361). Hij komt slechts voor in twee verzen en beide keren wordt zijn thuisland genoemd, maar beide keren…

Categorieën
Babylon Richters

Jabin als Ibni-Addu

Ruïnes van Hazor 1 Inleiding Toen Jozua de Kanaänieten versloeg (1406/1) streed hij onder andere tegen een groep koningen in het noorden. Hun leider was Jabin, de koning van Hazor. “Vroeger was Hazor namelijk het hoofd van al deze koninkrijken.” Ondanks de grootte van hun leger werden ze verpletterend verslagen door de Israëlieten. Daarop trok…

Categorieën
Babylon

Babylon I: Hammurabi

Het land van deze dynastie: vanaf het begin tot Hammurabi’s troonsbestijging (middelste versie van de standaardchronologie 1792) en het resultaat van zijn verovering bij zijn dood (middelste versie van de standaardchronologie 1750). Zijn zoon Samsu-iluna raakte het grootste deel van deze veroveringen weer kwijt. 1 Intro De beroemdste koning van Babylons eerste dynastie is ongetwijfeld…