Categorieën
Babylon Koningstijd

Jojachin en Daniël in Babylon

Kleitablet uit Babel, waarop Jojachin genoemd wordt 1 Inleiding Koning Jojachin van Juda (598-597) werd gevangen genomen door Nebukadnezar II, de konign van Babel, en naar Babel gebracht (2 Kro 36:12-15). Daar bleef hij in de gevangenis zitten tot Nebukadnezar stierf. Diens opvolger, Evil-Merodach (Amel-Marduk), haalde Jojachin uit de gevangenis en mocht samen met hem…

Categorieën
Babylon Sumer en Akkad

De duistere val van Babylon

De laatste val van Babylon (Openb 18), afgebeeld in de Luther Bijbel 1 Inleiding De dynastie van Hammurabi eindigde met de val van Babylon. Samsu-ditana verdween van de troon en de stad werd verwoest en verlaten. Om deze traumatische gebeurtenis te kunnen dateren wordt de Enuma Anu Enlil erbij gehaald, een groep kleitabletten die astronomie…

Categorieën
Assyrië Babylon Richters

Cusjan Risjataïm als Muti-Ḫuršana

Cusjan Risjataïm heerste over Aram-Naharaïm en Amurru. Veel van de andere plaatsen worden genoemd in deze post. 1 Inleiding Cusjan Risjataïm was de eerste onderdrukker die Israël voor haar kiezen kreeg in het Beloofde Land (1369-1361). Een van de weinige dingen die over hem duidelijk worden is dat hij tijdens die 8 jaar een groot…

Categorieën
Babylon Richters

Jabin als Ibni-Addu

Ruïnes van Hazor 1 Inleiding In Jozua’s laatste oorlog (1401) streed hij tegen een groep koningen in het noorden van Kanaän. Hun leider was Jabin, de koning van Hazor. “Vroeger was Hazor namelijk het hoofd van al deze koninkrijken.” Ondanks de grootte van hun leger werden ze verpletterend verslagen door de Israëlieten. Daarop trok Jozua…

Categorieën
Babylon

Babylon I: Hammurabi

Het land van deze dynastie: vanaf het begin tot Hammurabi’s troonsbestijging (middelste versie van de standaardchronologie 1792) en het resultaat van zijn verovering bij zijn dood (middelste versie van de standaardchronologie 1750). Zijn zoon Samsu-iluna raakte het grootste deel van deze veroveringen weer kwijt. 1 Intro Even een ander onderwerp op dit blog: de eerste…