Categorieën
Assyrië Babylon Richters

Cusjan Risjataïm als Muti-Chursjana

Cusjan Risjataïms koninkrijk begon in Aram-Naharaïm en breidde uit naar Israël en Amurru. Veel van de andere plaatsen worden genoemd in deze post. 1 Inleiding Cusjan Risjataïm was de eerste onderdrukker van Israël in het Beloofde Land (1369-1361). Hij komt slechts voor in twee verzen en beide keren wordt zijn thuisland genoemd, maar beide keren…

Categorieën
Babylon

Babylon I: Hammurabi

Het land van deze dynastie: vanaf het begin tot Hammurabi’s troonsbestijging (middelste versie van de standaardchronologie 1792) en het resultaat van zijn verovering bij zijn dood (middelste versie van de standaardchronologie 1750). Zijn zoon Samsu-iluna raakte het grootste deel van deze veroveringen weer kwijt. 1 Intro De beroemdste koning van Babylons eerste dynastie is ongetwijfeld…