Categorieën
Koningstijd

Bewijs voor Omri, Achab en Joram

Achab en Izebel ontmoeten Elia in de wijngaard van Naboth 1 Inleiding In deze post verzamel ik bewijs voor het bestaan van Omri (885/4-874/3), zijn zoon Achab (874/3-853) en kleinzoon Joram (852-841). Daarnaast staan in deze post Ethbaäl, de koning van Tyrus en schoonvader van Achab, en Mesa, de koning van Moab en een onderdaan…

Categorieën
Richters

Jozua’s Jericho in de Midden-Bronstijd IIB

De priesters en de andere Israëlieten lopen om Jericho heen, kort voor de val van de muren 1 Inleiding De verovering van Jericho is het eerste grote wapenfeit van Jozua. De bazuinen klonken, het volk juichte en de muren vielen. De inwoners en dieren werden uitgemoord, alleen Rachab en haar familie werden gespaard. De stad…

Categorieën
Richters

Uit het boek Jozua

Boven: de priesters dragen de ark de Jordaan over. Onder: Jozua zendt de verkenners naar Jericho. Uit de basiliek van Santa Maria Maggiore, Rome, 5e eeuw n.Chr. 1 Inleiding In deze post volgen een paar losse geschiedkundige opmerkingen bij het boek Jozua. Ik kwam hier en daar iets interessants tegen en het werd teveel voor…