Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Thutmose IV, Amenhotep III en Bedan

Thutmose IV 1 Inleiding Dit is een vervolg op een eerdere post. Daar bleek dat richter Tola (1169-1146) Israël in 1169 verloste van een inval van Amenhotep II (1178-1152), alhoewel Amenhotep een hoop schade aanrichtte. Ondanks dat Tola hem verjoeg (Richt 2:18) moet Israël opnieuw in handen zijn gevallen van de Filistijnen (Egyptenaren). Amenhotep III…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Psalm 78, Tola en Amenhotep II

De ruïnes van Silo op de heuvel. 1 Hier woonde God onder de mensen voordat Hij Jeruzalem uitkoos (Ps 78:60). Inleiding Psalm 78 is een onderwijzing van Asaf (vers 1), een van de zangers die door David (1011-971) waren aangesteld in de tabernakel. Hierin vertelt Asaf over de loffelijke daden van de Heer, Zijn Kracht…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Debora en Gideon als sjeiks van het heuvelland

Israël ligt duidelijk lager dan haar buren in het noorden. 1 Debora en Gideon Amenhotep II (1178-1152) erfde van zijn oorlogszuchtige vader, Thutmose III, een sterk vergroot Egypte. Ik denk dat hij ergens twee richters van Israël noemt. Hun namen noemt hij helaas niet, maar dat was gebruikelijk in Egypte. In jaar 3 (1176/5) maakt…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Amenhotep II’s oorlogen, Debora’s rust, Abimelech en Tola

Amenhotep II 1 Inleiding De volgende connectie tussen Egypte en de Bijbel kwam pas naar voren toen ik de chronologie van deze dynastie had gevestigd. Voor mij is het een bevestiging dat Amenhotep II goed op de Bijbelse tijdlijn zit. Het is een connectie aan de ene kant tussen de tot op de dag precies…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk

Dynastie XVIII

Egypte onder dynastie XVIII 1 Inleiding Dynastie XVIII is misschien wel de best bekende van heel Egypte. Het is de tijd van Hatshepsut en Thutmose III, Akhenaten en Nefertiti en hun schoonzoon Tutankhamun, maar ook een van grote overeenkomsten met de Bijbel. Zolang de koningen gedateerd worden zoals ik hieronder doe past hun tijd namelijk…