Categorieën
Assyrië Koningstijd

Hosea vermoordde Pekah in 731

Tiglath-Pileser III, koning van Assyrië 744-727, afgebeeld in zijn paleis in Nimrud 1 Inleiding “In de dagen van Pekah, de koning van Israël, kwam Tiglath-Pileser (III), de koning van Assyrië, en nam Ijon in, en ook Abel-Beth-Maächa, Janoah, Kedes, Hazor, Gilead, Galilea en het hele land van Naftali; en hij voerde de inwoners weg naar…

Categorieën
Koningstijd

Jehu, de zoon van Omri

Jehu, afbeeld op de Black Obelisk van de Assyrische koning Salmaneser III. 1 Dit is voor zover bekend de enige afbeelding van een koning van Juda of Israël. Inleiding Jehu (841-814/3) betaalde in 841 tribuut aan Salmaneser III, de koning van Assyrië. 2 Dat staat niet in de Bijbel, maar dat is niet bijzonder. De…

Categorieën
Koningstijd

Koningen van Juda en Israël

Juda, Israël en hun buren 1 Introductie De onderstaande jaartallen komen meestal uit het werk van Roger C. Young 2, dat gebaseerd is op dat van Edwin R. Thiele; alleen waar ik afgewijk geef ik een verklaring die wat uitgebreider is. Iedereen die weleens heeft gepuzzeld om de koningen te kunnen dateren, komt er al…