Categorieën
Aartsvaders

Abraham, Izak en Jakob leefden in de Vroege Bronstijd IB-III

De eik die de Eik van Mamre wordt genoemd in de 19e eeuw n.Chr., 1 een van de eiken waar Abraham bij zou hebben gewoond Inleiding In een eerdere post bleek het mogelijk om Mozes en Jozua in een specifiek archeologisch tijdperk te plaatsen. Dit was het begin van de Midden-Bronstijd IIB. Na het schrijven…

Categorieën
Aartsvaders Sumer en Akkad

Jakob tegen Sargon

Sargon van Akkad, op zijn overwinningsstela 1 Inleiding Kort na Jakobs aankomst in Kanaän (1909) plunderden zijn zonen de stad Sichem en richtten een slachting aan onder de inwoners (Gen 34:25-29). “Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jakob niet achtervolgden.” (Gen 35:5) Over andere gevechten zwijgt de…

Categorieën
Aartsvaders

Ismaël in Genesis 28:9

Ismaël als jager in de woestijn (Gen 21:20), door James Tissot (1836-1902) 1 Inleiding Bij het opstellen van een Bijbelse chronologie hoort ook het aankaarten van verzen die niet bij de chronologie passen, of lijken te passen. Een van deze verzen is Genesis 28:9. Toen Jakob de eerstgeboortezegen had genomen en naar Laban was gegaan…

Categorieën
Aartsvaders

Jakob: 12 kinderen in 7 jaar?

Jakob arriveert bij Laban. 1 Jakob was toen niet zo jong als hij wordt afgebeeld, hij was 77. Inleiding Jakob woonde in totaal 20 jaar bij zijn oom Laban in Haran (Gen 31:38, 41). Hij kreeg daar maar liefst 12 kinderen, naar het lijkt binnen slechts 7 jaar. Ondanks stopte Lea, de moeder van 7…

Categorieën
1. Vroeg-dynastiek Aartsvaders

Jakob, Abraham en de kalender van Egypte

Jakob en zijn zonen ontmoeten Jozefs farao. Plafondschildering in het klooster Bronnbach in Duitsland. 1 Inleiding Jakob werd na zijn dood in 1859 gebalsemd op de manier van Egypte. “Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen, en de geneesheren balsemden Israël. Het balsemen van hem duurde veertig dagen, want dat is het…