Categorieën
Aartsvaders

Sodom en Gomorra

Verwoesting van Sodom door Kerstiaen de Keuninck (ca.1561-ca.1635 n.Chr.) 1 Inleiding Sodom en Gomorra zijn twee steden die in de tijd van Abraham (2166-1991) door God verwoest werden (Gen 19:24-25). In deze post identificeer ik Sodom, Gomorra, hun twee zustersteden en Zoar met vijf ruïnes. De zoektocht naar deze ruïnes is een flinke klus. Abraham…

Categorieën
Aartsvaders

Gerar als Tel Halif

De ruïne Tel Halif, gezien vanaf het zuiden 1 Inleiding In de geschiedenissen van de aartsvaders komt de stad Gerar regelmatig voor. Abraham woonde hier tijdelijk en Sara ontmoette toen Abimelech, de koning (Gen 20:1-2). Izak en Rebekka woonden hier tijdens een hongersnood (Gen 26:1, 6) en kregen onenigheid met de bewoners (vers 14, 18).…

Categorieën
Aartsvaders

Abraham, Izak en Jakob leefden in de Vroege Bronstijd IB-III

De eik die de Eik van Mamre wordt genoemd in de 19e eeuw n.Chr., 1 een van de eiken waar Abraham bij zou hebben gewoond Inleiding In een eerdere post bleek het mogelijk om Mozes en Jozua in een specifiek archeologisch tijdperk te plaatsen. Dit was het begin van de Midden-Bronstijd IIB. Na het schrijven…

Categorieën
Voor Abraham

Genesis 5 en 11

Schepping van Adam uit de aarde, in de 15e eeuwse Codex Palatinus Germanicus 16 1 Inleiding Genesis 5 en 11 bevatten samen een genealogie van Adam tot Abraham. Dit is niet zomaar een genalogie. Hier worden de leeftijden gegeven waarop de ene generatie de vader werd van de andere en zo wordt het mogelijk om,…

Categorieën
Aartsvaders

Abraham, Melchizedek en de Sinaï

Abraham, zijn twee knechten en Izak onderweg naar een berg in het land Moria, ca.1490-1510 n.Chr. 1 Inleiding In een eerdere post bleek dat de berg Sinaï kan geen andere berg zijn dan de Har Karkom, in het zuiden van het huidige Israël. Dat roept een paar grotere vragen op. De Har Karkom was ook…

Categorieën
1. Vroeg-dynastiek Aartsvaders

Jakob, Abraham en de kalender van Egypte

Jakob en zijn zonen ontmoeten Jozefs farao. Plafondschildering in het klooster Bronnbach in Duitsland. 1 Inleiding Jakob werd na zijn dood in 1859 gebalsemd op de manier van Egypte. “Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen, en de geneesheren balsemden Israël. Het balsemen van hem duurde veertig dagen, want dat is het…

Categorieën
1. Vroeg-dynastiek Aartsvaders

Abraham en dynastie I

Abraham met staf. Tekening van onbekende herkomst, gepubliceerd in de 19e eeuw. 1 Inleiding In de tijd van de aartsvaders stonden de grenzen van Egypte open om in tijden van hongersnood buitenlanders van eten te voorzien. Niet alleen Abraham (Gen 12:10) en Jakobs familie (Gen 42:1-3) reisden tijdens een hongersnood naar Egypte, Izak was het…

Categorieën
Assyrië

Assyrië en de Bijbel

Het gebied van Assyrië. 1 Haran, links, is het Bijbelse Haran waar de familie van Abrahams broer Nahor neerstreek, en hij een tijd woonde. Inleiding Op het eerste gezicht lijken de oude Assyriërs perfecte chronologen. Ze hebben een hele lijst nagelaten van hun minstens 100 koningen waarop van bijna iedereen bewaard is gebleven hoe lang…

Categorieën
Aartsvaders

Terahs leeftijd bij Abrahams geboorte

Terah in de Promptuarii Iconum Insigniorum (1553) 1 Hoe oud was Terah? Een onderwerp met zo’n titel lijkt een onooglijk detail, maar het is belangrijk voor de chronologie. Het kan de tijd tussen Abraham en de zondvloed, en daarmee het allereerste begin van Egypte, 60 jaar verder naar het verleden schuiven. Genesis 11:26 “Terah had…