Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: de exodus volgens Ipuwer? – deel 2

De zevende plaag, de hagelstorm 1 Inleiding Dit is een vervolg op deel 1, waarin gedeeltes uit het verslag van Ipuwer staan die mogelijk gaan over de exodus, of in ieder geval overeenkomsten hebben met de Bijbel. In deze post bespreek ik of Ipuwers woorden bewijs kunnen zijn voor de exodus, zoals vaak wordt gezegd,…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: de exodus volgens Ipuwer? – deel 1

Een deel van de Ipuwer Papyrus 1 Inleiding De Ipuwer Papyrus, officieel Papyrus Leiden I 344 recto, bevat een tekst die bekend staat als de Vermaningen van Ipuwer. Daarin beschreef ene Ipuwer uitgebreid wat er in zijn tijd mis was in Egypte. Er zijn overeenkomsten met de tien plagen en de daaruit ontstaande chaos in…

Categorieën
Exodus

Exodus: Israël, 3 miljoen of 40.000 mensen?

Honderdduizenden mensen bij een door de paus gehouden mis in Equador, januari 1985 1 Inleiding Israël was tijdens de exodus “het kleinste van al de volken” (Deut 7:7). Toch bestond het op dat moment uit minstens 3 miljoen mensen. In het tweede jaar na de exodus zond Mozes 12 mannen eropuit om de strijdbare mannen…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: het Middenrijk

De piramide van Amenemhat III, uit dynastie XII, in Hawara. Na het verwijderen van de buitenste laag stenen stortte hij gedeeltelijk in. 1 De goede periode De exodus betekenden het einde van een bloeiperiode voor Egypte. Omdat de Israëlieten minstens 120 jaar slaven waren zal dat een van de drie grote bloeiperiodes in de Egyptische…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

De exodus

De Israëlieten lopen veilig door de zee, maar het Egyptische leger verdrinkt 1 Het belang van de exodus Israëls vertrek uit het slavenhuis Egypte is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Bijbel. Tegelijk is het een van de controversiële onderwerpen. Was er wel een exodus? Kwamen de Israëlieten wel uit Egypte? Tegenwoordig wordt overal…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk

Irsu, onderdrukker van Egypte

De naam Irsu, zoals geschreven in de Papyrus Harris I 1 Intro Deze post vertelt waarom ik dynastie XIX niet direct laat aansluiten op XX. Ik denk namelijk dat tussen hen in de Kanaäniet Irsu de macht had in Egypte. Dat past bij een detail over de grenzen van Salomo’s land (1 Kon 4:24). Om…

Categorieën
Exodus

Exodus: herkomst van de tien plagen

De eerste plaag, uit de Sister Haggadah van omstreeks 1350 n.Chr. 1 De herkomst van de eerste negen plagen Barbara J. Sivertsen heeft een boek geschreven over de plagen waarmee God Egypte trof vlak voor de exodus. 2 Ze legt daarin uit hoe de eerste negen plagen kunnen zijn veroorzaakt door de uitbarsting van de…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Exodus Koningstijd

Exodus: Ramses II als farao van de exodus

Gezichtsreconstructie van Ramses II 1 Intro Een van de meest geaccepteerde kandidaten voor de farao van de exodus (1446) is de beroemde Ramses II (1043-977). Dat juist hij naar voren wordt geschoven komt doordat zijn naam in de Bijbel staat. Een van de twee steden die de Israëlieten als slaven moesten bouwen, was Raämses (Ex…

Categorieën
Exodus

Exodus: de ligging van Gosen

De nomes (districten, provincies) van Beneden-Egypte. 1 In het oosten hiervan lag Gosen. Inleiding De Israëlieten woonden in Egypte in de landstreek Gosen (Gen 46:28, 50:8, Ex 8:22). De landstreek wordt ook Rameses genoemd (Gen 47:11, Ex 12:37, Num 33:3). In deze post hoop ik duidelijk te maken dat Gosen in de Nijldelta lag, in…