Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Psalm 79 en Ramses II

Reconstructie van het Jebusitische Jeruzalem 1, dat door Ramsese II niet werd geplunderd Inleiding Dit is misschien een ongebruikelijke titel. Maar er is een connectie tussen Psalm 79 en Ramses II te maken. Ik denk namelijk dat er genoeg aanwijzingen in de Bijbel staan om te kunnen zeggen dat niet alleen Sisak, ofwel Ramses III…

Categorieën
Assyrië Koningstijd

Psalm 83 en Tukulti-Ninurta I

Tukulti-Ninurta I, staand en geknield. 1 Tukulti-Ninurta I was een van de machtigste koningen van het Midden-Assyrische rijk, maar wie hoog klimt kan ver vallen. Inleiding In Psalm 83 schrijft Asaf, een tijdgenoot van David, hoe Israël bedreigd wordt door maar liefst tien tegenstanders. In een eerdere post schreef ik dat deze psalm niet alleen…

Categorieën
Koningstijd

Psalm 83 en Saul

De laatste verzen van Psalm 83 in de Geneva Bible (1560) 1 Inleiding In Psalm 83 schrijft Asaf over een flink aantal vijanden van Israël. Ze willen Israël uitroeien zodat zelfs haar naam vergeten wordt, en hebben een verbond tegen haar gesloten. Asaf ziet al die dreiging en smeekt God om hulp. “Mijn God, maak…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Ramses II’s oorlogen en Saul

Ramses II 1 Intro Over de combinatie van Ramses II (1043-977) en Israël is het een en ander te vinden. Er zijn alleen een paar dingen die een mogelijke combinatie met de Bijbel wat compliceren. Veel delen van Ramses’ verslagen zijn verwoest of verweerd. Het meeste is ook niet gedateerd. Voor koningen die een jaar…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Seti I’s onderwerping van Israël en Saul

Seti I 1 Inleiding Saul werd door God uitgekozen als koning in 1052, maar raakte zijn land in 1051/0 alweer kwijt. Seti I veroverde Israël en, gebaseerd op de datering van Thutmose III in de tijd van Debora, was dat in 1051. In deze post hoop ik te laten zien dat die beide veroveringen van…

Categorieën
Koningstijd

Saul

Saul op een schilderij van Ernst Josephson (1878) 1 Intro De datering van Saul is een ingewikkelde. De twee belangrijkste Bijbelverzen voor de duur van zijn koningschap lijken elkaar grondig tegen te spreken. Paulus zegt dat hij 40 jaar gegeven was aan Israël (Hand 13:21). In een van de chronologisch gezien meest raadselachtige verzen uit…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd Richters

De Filistijnen

Gevangen genomen Peleset (Filistijnen) op een reliëf in Medinet Habu, in de tijd van Ramses III 1 Egyptenaren en Filistijnen De koningen van dynastieën XVIII en XIX vochten volgens hun verslagen een paar eeuwen lang in Israël, en velen van hen hadden het land binnen hun grenzen. Voor welke chronologie je ook kiest, als het…