Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Psalm 79 en Ramses II

Reconstructie van het Jebusitische Jeruzalem 1, dat door Ramsese II niet werd geplunderd Inleiding Dit is misschien een ongebruikelijke titel. Maar er is een connectie tussen Psalm 79 en Ramses II te maken. Ik denk namelijk dat er genoeg aanwijzingen in de Bijbel staan om te kunnen zeggen dat niet alleen Sisak, ofwel Ramses III…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Salomo en koning Necho (Siptah)

Siptah 1 Inleiding Salomo (971-931) schreef niet alleen met farao Vaphres (Seti II), maar ook met een farao die Necho heette. Beiden stuurden op Salomo’s verzoek arbeiders die hij te werk stelde bij de bouw van de tempel in Jeruzalem. Het verschil is dat Vaphres dit met plezier deed, en Necho protesteerde. Er lijkt dus…

Categorieën
4. Middenrijk 6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

De 60 generaties van Ankhefensekhmet

Het reliëf van Ankhefensekhmet, met zijn 60 voorouders. 1 Slechts 6 namen zijn in de nevelen der tijd verdwenen, 1 omdat de schrijver die oversloeg. Inleiding Een van de interessante vondsten uit Egypte is het hierboven afgebeelde reliëf van Ankhefensekhmet. Hij was een profeet van Sekhmet en dreunde de namen van 59 voorouders op, en…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

Ramses XI als tegenstander van Menkheperre

De Banishment Stela, waarop Menkheperre het onderwerp van deze post beschrijft 1 Inleiding De Banishment Stela is een van de raadselen van Egypte. Menkheperre, een hogepriester van Amun onder dynastie XXI, schrijft daarop dat hij een tegenstander verdreef uit Thebe, maar houdt voor zich wie die tegenstander precies was. In de standaardchronologie, waarin dynastie XXI…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

Ramses VI en zijn vijand Amenemnisu

Een deel van de stenen sarcofaag van Ramses VI 1 Inleiding In de tijd van Rames VI (896-888) was er een vijand actief in Egypte. Als je drie teksten samenvoegt blijkt dat deze Thebe aanviel, de hoofdstad van Ramses, waarop de inwoners tijdelijk de stad verlieten. Ramses versloeg deze vijand uiteindelijk. In mijn chronologie is…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

Ramses IV en zijn rebel Smendes

Ramses IV. Op zijn schouders staan zijn nomen en prenomen. 1 Inleiding Een van de gevolgen van het inkorten van Egyptes chronologie, is dat dynastieën XX en XXI tegelijk regeerden. Beide worden normaal gesproken achter elkaar gezet, maar het samenvoegen van hun tijden is niet onmogelijk. Vanuit de nagelaten monumenten van XX is het zelfs…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Ramses II’s oorlogen en Saul

Ramses II 1 Intro Over de combinatie van Ramses II (1043-977) en Israël is het een en ander te vinden. Er zijn alleen een paar dingen die een mogelijke combinatie met de Bijbel wat compliceren. Veel delen van Ramses’ verslagen zijn verwoest of verweerd. Het meeste is ook niet gedateerd. Voor koningen die een jaar…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Hori als Zerah, de Cusjiet

Tel Maresha: de ruïne van de plek waarbij Zerah verslagen werd 1 Inleiding Zerah, de Cusjiet was de leider van een enorm leger dat Juda aanviel. Koning Asa (912/1-871/0) trok tegen hem op en won alleen omdat God ingreep. Hij keerde terug naar Jeruzalem met een grote buit. Er zijn verschillende opvallende dingen aan deze…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Userkhau en Asa

Asa, in de Weltchronik van Fulda, tussen 1350-1375 n.Chr. 1 Wie zijn dit? Userkhau was een “opzichter van de noordelijke buitenlanden” en “opzichter van troepen” onder Ramses IV (906-900). Hij was waarschijnlijk de laatste in die functie, want onder Ramses IV stortte het Egyptische rijk in Azië in. 2 Asa was de koning van Juda…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk

Irsu, onderdrukker van Egypte

De naam Irsu, zoals geschreven in de Papyrus Harris I 1 Intro Deze post vertelt waarom ik dynastie XIX niet direct laat aansluiten op XX. Ik denk namelijk dat tussen hen in de Kanaäniet Irsu de macht had in Egypte. Dat past bij een detail over de grenzen van Salomo’s land (1 Kon 4:24). Om…