Categorieën
Damascus

Koningen van Damascus

De rivier Abana (2 Kon 5:12) in Damascus, in de vorige eeuw 1 Inleiding Toen Salomo’s rijk uit elkaar viel werd Damascus de hoofdstad van een nieuw koninkrijk. Verschillende van haar koningen staan in de Bijbel. Bij het vergelijken van hun namen met die uit Assyrische bronnen ontstaan er alleen een paar vragen, die genoeg…

Categorieën
Koningstijd

Bewijs voor Salomo

De resten van de Millo, die door Salomo gebouwd werd 1 Inleiding Salomo (971-931) wordt buiten de Bijbel om niet bij naam genoemd. Ondanks dat is er redelijk wat over hen te zeggen. Het gaat om bewijs uit Egypte, Assyrië, oude Joodse verhalen en vooral de archeologie. Om het samen te vatten: Salomo’s naam komt…

Categorieën
Assyrië Koningstijd

Tiglath-Pileser I ontmoette Salomo

Tekening van Salomo’s paleis 1 Inleiding “Zo werd koning Salomo (971-931), wat rijkdom en wijsheid betrof, aanzienlijker dan alle koningen van de aarde. En alle koningen van de aarde zochten Salomo op, om zijn wijsheid te horen, die God hem in zijn hart had gegeven.” (2 Kro 9:22-23) Een van hen was de koningin van…

Categorieën
Assyrië Koningstijd

De grenzen van Salomo’s rijk

Salomo als oude man, toen hij een groot deel van zijn rijk weer was kwijtgeraakt. Een ingekleurde versie van een tekening van Gustave Doré (1866) 1 Inleiding Salomo (971-931) regeerde over het hele gebied van de Eufraat tot aan Gaza en tot aan Egypte (1 Kon 4:24). Voor een koninkrijk dat ooit begon in ongeveer…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Salomo en koning Necho (Siptah)

Siptah 1 Inleiding Salomo (971-931) schreef niet alleen met farao Vaphres (Seti II), maar ook met een farao die Necho heette. Beiden stuurden op Salomo’s verzoek arbeiders die hij te werk stelde bij de bouw van de tempel in Jeruzalem. Het verschil is dat Vaphres dit met plezier deed, en Necho protesteerde. Er lijkt dus…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Merenptahs Israël en David

De Israël Stela 1 Inleiding Merenptah (977-968) liet een grote stela maken over zijn Libische oorlog. Hij gaf haar de titel mee Hymne over de overwinning op de Libiërs, maar tegenwoordig staat ze beter bekend als de Israël Stela. In de laatste drie regels staat namelijk de tweede vermelding van Israël in Egypte (de eerste…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Salomo en koning Vaphres (Seti II)

Reconstructie van Salomo’s tempel 1 Intro Toen Salomo (971-931) de tempel in Jeruzalem wou bouwen schreef hij naar Hiram, de koning van Tyrus. Hij vroeg Hiram of er ceders van de Libanon konden worden gekapt, om het hout te gebruiken voor de tempel. “Want ú weet dat er niemand onder ons is die in staat…