Categorieën
Assyrië Koningstijd

Tiglath-Pileser I ontmoette Salomo

Tekening van Salomo’s paleis 1 Inleiding “Zo werd koning Salomo (971-931), wat rijkdom en wijsheid betrof, aanzienlijker dan alle koningen van de aarde. En alle koningen van de aarde zochten Salomo op, om zijn wijsheid te horen, die God hem in zijn hart had gegeven.” (2 Kro 9:22-23) Een van hen was de koningin van…

Categorieën
Assyrië Koningstijd

De grenzen van Salomo’s rijk

Salomo als oude man, toen hij een groot deel van zijn rijk weer was kwijtgeraakt. Een ingekleurde versie van een tekening van Gustave Doré (1866) 1 Inleiding Salomo (971-931) regeerde over het hele gebied van de Eufraat tot aan Gaza en tot aan Egypte (1 Kon 4:24). Voor een koninkrijk dat ooit begon in ongeveer…

Categorieën
Babylon Koningstijd

Jojachin en Daniël in Babylon

Kleitablet uit Babel, waarop Jojachin genoemd wordt 1 Inleiding Koning Jojachin van Juda (598-597) werd gevangen genomen door Nebukadnezar II, de konign van Babel, en naar Babel gebracht (2 Kro 36:12-15). Daar bleef hij in de gevangenis zitten tot Nebukadnezar stierf. Diens opvolger, Evil-Merodach (Amel-Marduk), haalde Jojachin uit de gevangenis en mocht samen met hem…

Categorieën
Assyrië Koningstijd

Uzzia als Azriyau

Uzzia, in de Promptuarii Iconum Insigniorum (1553 n.Chr.) 1 Inleiding Uit een paar verzen kan je de conclusie trekken dat Uzzia van Juda (783-732/1) over Hamath, in het westen van Syrië, heerste. Uit de annalen van Tiglath-Pileser III, de koning van Assyrië, is een Azriyau bekend die in deze tijd over Hamath heerste. Het is…

Categorieën
Assyrië Koningstijd

David, Hadadezer en Assyrië

Inleiding In de tijd van David (1011-971) reikte het land van Hadadezer, de koning van Zoba in Syrië, helemaal tot aan de rechteroever van de Eufraat (2 Sam 8:3, 10:16). Het is mogelijk om een herinnering aan Hadadezers rijk te vinden in Assyrische bronnen. Dit idee is niet van mij, A. Malamat vermeldt het. 1…

Categorieën
Assyrië Koningstijd

De anonieme Mari in de Bijbel

De Bab al-Saghir, een van de 7 oude poorten van Damascus, de hoofdstad van de anonieme koning van Syrië. Deze poort is gerestaureerd in de tijd van de Ayyubiden, omstreeks 1200 n.Chr. 1 Inleiding De Bijbel noemt de koningen van Damascus meestal bij hun naam. Toch zijn er een paar verzen waarin de naam is…

Categorieën
Assyrië Koningstijd

Jehu, Hazaël en Assyrië

Dit beeldje stelt mogelijk Hazaël voor 1 Inleiding Toen Joram over Israël heerste (852-841), deed Hazaël een greep naar de macht in Damascus. Hij loog tegen en vermoordde de zieke koning en nam zijn kroon over. In de tijd van Jehu (841-814/3) veroverde Hazaël een deel van Israël en hield een slachting onder de inwoners,…

Categorieën
Koningstijd

Jehu, de zoon van Omri

Jehu, afbeeld op de Black Obelisk van de Assyrische koning Salmaneser III. 1 Dit is voor zover bekend de enige afbeelding van een koning van Juda of Israël. Inleiding Jehu (841-814/3) betaalde in 841 tribuut aan Salmaneser III, de koning van Assyrië. 2 Dat staat niet in de Bijbel, maar dat is niet bijzonder. De…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Psalm 79 en Ramses II

Reconstructie van het Jebusitische Jeruzalem 1, dat door Ramsese II niet werd geplunderd Inleiding Dit is misschien een ongebruikelijke titel. Maar er is een connectie tussen Psalm 79 en Ramses II te maken. Ik denk namelijk dat er genoeg aanwijzingen in de Bijbel staan om te kunnen zeggen dat niet alleen Sisak, ofwel Ramses III…

Categorieën
Assyrië Koningstijd

Psalm 83 en Tukulti-Ninurta I

Tukulti-Ninurta I, staand en geknield. 1 Tukulti-Ninurta I was een van de machtigste koningen van het Midden-Assyrische rijk, maar wie hoog klimt kan ver vallen. Inleiding In Psalm 83 schrijft Asaf, een tijdgenoot van David, hoe Israël bedreigd wordt door maar liefst tien tegenstanders. In een eerdere post schreef ik dat deze psalm niet alleen…