Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Merenptahs Israël en David

De Israël Stela 1 Inleiding Merenptah (977-968) liet een grote stela maken over zijn Libische oorlog. Hij gaf haar de titel mee Hymne over de overwinning op de Libiërs, maar tegenwoordig staat ze beter bekend als de Israël Stela. In de laatste drie regels staat namelijk de tweede vermelding van Israël in Egypte (de eerste…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Salomo en koning Vaphres (Seti II)

Reconstructie van Salomo’s tempel 1 Intro Toen Salomo (971-931) de tempel in Jeruzalem wou bouwen schreef hij naar Hiram, de koning van Tyrus. Hij vroeg Hiram of er ceders van de Libanon konden worden gekapt, om het hout te gebruiken voor de tempel. “Want ú weet dat er niemand onder ons is die in staat…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Exodus Koningstijd

Exodus: Ramses II als farao van de exodus

Gezichtsreconstructie van Ramses II 1 Intro Een van de meest geaccepteerde kandidaten voor de farao van de exodus (1446) is de beroemde Ramses II (1043-977). Dat juist hij naar voren wordt geschoven komt doordat zijn naam in de Bijbel staat. Een van de twee steden die de Israëlieten als slaven moesten bouwen, was Raämses (Ex…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Seti I’s onderwerping van Israël en Saul

Seti I 1 Inleiding Saul werd door God uitgekozen als koning in 1052, maar raakte zijn land in 1051/0 alweer kwijt. Seti I veroverde Israël en, gebaseerd op de datering van Thutmose III in de tijd van Debora, was dat in 1051. In deze post hoop ik te laten zien dat die beide veroveringen van…

Categorieën
Koningstijd

Saul

Saul op een schilderij van Ernst Josephson (1878) 1 Intro De datering van Saul is een ingewikkelde. De twee belangrijkste Bijbelverzen voor de duur van zijn koningschap lijken elkaar grondig tegen te spreken. Paulus zegt dat hij 40 jaar gegeven was aan Israël (Hand 13:21). In een van de chronologisch gezien meest raadselachtige verzen uit…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Tachpenes als vrouw van Ramses II

Ahmose-Henuttamehu met achter haar mogelijk haar moeder, Tachpenes 1 Wie was zij? Tachpenes was getrouwd met de farao die in Davids tijd (1011-971) over Egypte heerste (1 Kon 11:19-20). Haar naam is echt Egyptisch, dus is het mogelijk om in Egypte naar haar te zoeken. Ze is dan een aanknopingspunt voor een Bijbelse chronologie van…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Ramses III als Sisak

Ramses III, zoals afgebeeld in de tempel van Khonsu in Karnak 1 Inleiding Sisak was een koning van Egypte die Juda aanviel en Jeruzalem plunderde. Hij is de eerste farao wiens naam in de Bijbel staat, maar is niet zomaar te identificeren. Uit verschillende dynastieën worden verschillende kandidaten naar voren geschoven. Sisak kan uiteraard maar…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Tausret als de koningin van Sjeba

De koningin van Sjeba 1 Wie was de koningin van Sjeba? Een van de bekendere Bijbelverhalen is het bezoek van de koningin van Sjeba aan Salomo (971-931). Ze kwam met een zeer groot gevolg naar Jeruzalem, omdat ze had gehoord over de Naam van de Heer. Ze stelde Salomo op de proef met raadsels, en…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd Richters

De Filistijnen

Gevangen genomen Peleset (Filistijnen) op een reliëf in Medinet Habu, in de tijd van Ramses III 1 Egyptenaren en Filistijnen De koningen van dynastieën XVIII en XIX vochten volgens hun verslagen een paar eeuwen lang in Israël, en velen van hen hadden het land binnen hun grenzen. Voor welke chronologie je ook kiest, als het…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Seti II als schoonvader van Salomo

Thutmose I (1244-1232) en zijn dochter, de latere koningin Hatshepsut (1228-1208). 1 Thutmose I is een van de kandiaten voor Salomo’s (in de Bijbel naamloze) schoonvader. Inleiding Salomo (971-931) trouwde met de dochter van een farao. Zowel van haar als haar vader wordt in de Bijbel geen naam genoemd, het enige dat duidelijk wordt is…