Categorieën
Richters

Debora en Gideon als tijdgenoten

Gideon en Debora, in de Residentie van München, het paleis van de vorsten van Beieren 1 Inleiding De chronologie van de richters is nogal onduidelijk. Dat komt omdat vanuit alleen de Bijbel niet genoeg aanwijzingen zijn om alle richters en onderdrukkers te dateren, en omdat als je hun jaren bij elkaar optelt, er te veel…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus Richters

Exodus: de nasleep

Leeuw en leeuwin spelen met elkaar. Gevonden in Beth-Sean (Beth-San) 1, standaardchronologie 14e eeuw. In elke chronologie woonden daar toen Kanaänieten. Inleiding Wat voor een onderzoek naar de exodus minstens zo belangrijk is als de bloeiperiode die daardoor eindigde, is kijken naar de nasleep van de exodus. Het Egyptische leger bestond niet meer en de…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Waren de ‘Apiru (Ḫabiru) de Hebreeën?

Gebieden waar ‘Apiru actief waren volgens de Amarnabrieven 1 Intro Verschillende onderdanen van de koning van Egypte vroegen in de Amarnabrieven hem of hij hun land wou redden van de ‘Apiru. Een voorbeeld daarvan is brief EA 271, die begint met de gebruikeljke onderdanigheid: (regels 1-8) Say to the king, my lord, my god, my…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

De Amarnabrieven, Simson, Jefta en Eli

EA 252, een brief van Lab’ayu, een van de stadsvorsten in Israël in de tijd van Jefta en Eli, aan de koning van Egypte 1 Introductie In Amarna, de huidige naam van Akhenatens nieuwe hoofdstad Akhetaten, is een archief gevonden met brieven aan, en soms ook van, Amenhotep III (1142-1105) en Akhenaten (1105-1088). Ze schreven…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Debora en Gideon als sjeiks van het heuvelland

Israël ligt duidelijk lager dan haar buren in het noorden. 1 Debora en Gideon Amenhotep II (1178-1152) erfde van zijn oorlogszuchtige vader, Thutmose III, een sterk vergroot Egypte. Ik denk dat hij ergens twee richters van Israël noemt. Hun namen noemt hij helaas niet, maar dat was gebruikelijk in Egypte. In jaar 3 (1176/5) maakt…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Amenhotep II’s oorlogen, Debora’s rust, Abimelech en Tola

Amenhotep II 1 Inleiding De volgende connectie tussen Egypte en de Bijbel kwam pas naar voren toen ik de chronologie van deze dynastie had gevestigd. Voor mij is het een bevestiging dat Amenhotep II goed op de Bijbelse tijdlijn zit. Het is een connectie aan de ene kant tussen de tot op de dag precies…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Thutmose III en Debora

Thutmose III 1 Introductie In de dagen van Debora werd Israël onderdrukt door de Kanaänieten (1223-1203), die 900 ijzeren strijdwagens hadden. Debora’s generaal Barak kon hen verslaan doordat God de tegenstanders “door de scherpte van het zwaard in verwarring (bracht) vóór Barak” (Richt 4:15) bij Taänach (Richt 5:19). Rond dezelfde tijd versloeg Thutmose III (1229-1175)…

Categorieën
Richters

Bedan

Richter Bedan In 1 Samuel 12 legt Samuel de Israëlieten uit waarom hij Saul (1052-1011) als koning over hen heeft aangesteld. Hij beschrijft in het kort de geschiedenis sinds Jakob in Egypte aankwam (1876) en noemt onder andere vier richters, Jerubbaäl (Gideon), Bedan, Jefta en Samuel (vers 11). Bedan is buiten dit vers om volledig…

Categorieën
Richters

De richters

Gideon en Debora, in de Residentie van München, het paleis van de vorsten van Beieren 1 Het begin van de richters Na de dood van Jozua in 1379 begon een cyclus die eeuwenlang zou aanhouden: Israël verviel in afgoderij, een door God gestuurde vijand onderdrukte het land, Israël riep het uit naar Hem en werd…

Categorieën
Richters

Jozua

Jozua volgens de Livro do Armeiro-mor, een Portugees manuscript uit 1509 n.Chr. 1 Israëls tweede leider Het boek Jozua is anders geschreven dan de vijf boeken van Mozes. Jozua noemt veel minder details en specifieke personen. Ook chronologisch gezien is het niet een van de duidelijkste. Er staat bijvoorbeeld nergens hoe lang hij Israëls leider…