Categorieën
Richters

Jozua

Jozua volgens de Livro do Armeiro-mor, een Portugees manuscript uit 1509 n.Chr. 1

Israëls tweede leider

Het boek Jozua is anders geschreven dan de vijf boeken van Mozes. Jozua noemt veel minder details en specifieke personen. Ook chronologisch gezien is het niet een van de duidelijkste. Er staat bijvoorbeeld nergens hoe lang hij Israëls leider was.

De oude schrijvers lijken elkaar tegen te spreken. Eusebius schrijft dat hij volgens de Hebreeuwse traditie 27 jaar hun leider was 2, maar in de Seder Olam staat: “Joshua provided for Israel for 28 years.” 3 Volgens Josephus was Jozua 25 jaar de bevelhebber van Israël. 4 In het Book of Jasher staat weer dat Jozua 28 jaar leider was (90:47).

Volksvergaderingen

De enige clue voor de duur van Jozua’s leiderschap die je uit zijn boek kunt halen, zijn de verschillende volksvergaderingen. Een van Mozes’ laatste opdrachten was dat het volk elk zevende jaar, tijdens het sabbatsjaar, moest samenkomen om de wet te horen (Deut 31:10-11). Dat hield Israël maar een tijdje vol.

De eerste van deze volksvergaderingen werd gehouden op de berg Ebal (Joz 8:30-35), toen Israël nog geen maand in Kanaän was, in 1406. Bij de tweede, in Silo in 1399, werd het laatste deel van Kanaän verdeeld onder de stammen (Joz 18:1-5). Er waren nog twee volksvergaderingen (Joz 23:1, 24:1), in 1392 en 1385, voor er staat: “Het gebeurde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de HEERE vroegen: Wie van ons zal het eerst optrekken tegen de Kanaänieten om tegen hen te strijden?” (Richt 1:1) Heel Israël was hier verzameld, dus dit is de volksvergadering van 1378.

Jozua was dus nog maar net gestorven in 1378. Dit is 28 jaar na de aankomst in Kanaän. Jozua was voor 27 jaar hun leider en het was het jaar daarna, op de volksvergadering, dat de stammen voor het eerst zelf aan de Heer vroegen wie tegen de Kanaänieten zou strijden (Richt 1:1). Jozua had, zoals de Seder Olam schrijft, 28 jaar voor Israël voorzien, of, in de woorden van het Book of Jasher, hun leider was. Daarna gingen ze naar de Heer.

Kaleb de verkenner

Dat je de volksvergaderingen zo kan tellen is te bewijzen.

Vlak voor de tweede volksvergadering, in 1399, was Kanaän veroverd en kregen Juda, Efraïm en Manasse al hun deel toegewezen (Joz 14:1-5). Kaleb was op dat moment 85 jaar; het was 40 jaar nadat hij door Mozes vanuit Kades-Barnea als een van de twaalf verkenners Kanaän in was gestuurd (Joz 14:6-7, 10).

Dit moment is ongeveer te dateren. In het tweede jaar na de exodus, op de 20e dag van de 2e maand (Num 10:11-12), 17 mei 1445, vertrok Israël bij de Sinaï. Het is elf dagen reizen vanaf de Sinaï naar Kades-Barnea (Deut 1:2), en de verkenners gingen in “de dagen van de eerste vruchten van de druiven” (Num 13:20). Druiven werden in deze tijd in Israël meestal geoogst in juni 5.

Kanaän was dus veroverd in 1400. Daarom kon Jozua bij de tweede volksvergadering, in het volgende jaar, zeggen: “Hoelang bent u nog te traag om verder te trekken en het land in bezit te nemen dat de HEERE, de God van uw vaderen, u gegeven heeft?” (Joz 18:3)

Jozua als bevelhebber

Als een-na-laatste gaan we naar Josephus. Hij zegt wel dat Jozua 25 jaar de bevelhebber van Israël was, maar hij begint de laatste 20 jaar met de tweede volksvergadering 6. Dan kom je alsnog uit op het jaar 1379.

Josephus zegt niet voor niets dat Jozua hun bevelhebber was. Zijn 5 jaar voor de tweede volksvergadering zullen de jaren van de verovering van Kanaän zijn geweest, 1406-1401. Voor de verdeling begon was Jozua namelijk “oud en op dagen gekomen” (Joz 13:1), dus de verovering en verdeling kwamen niet direct na elkaar.

Update 7 januari 2022: Deze interpretatie is ook die van de (her)schrijver van het Boek van Jasher. Jozua voerde vijf jaar oorlog (89:54) en was, toen de oorlogen achter de rug waren, oud en op dagen gekomen (90:12).

Eupolemus

Eupolemus, die geciteerd wordt door Eusebius 7, schreef dat “Jesus the son of Nave” (Jozua, de zoon van Nun) 30 jaar profeteerde. Dit gaat niet over Jozua’s tijd als leider van Israël, maar over zijn tijd als boodschapper van God. Het spreekt daarom de 25, 27 en 28 jaar niet tegen, maar vult het aan.

Conclusie

Jozua leidde Israël voor 27 jaar (1406-1379), tot vlak voor de volgende volksvergadering. Slechts 18 jaar na zijn dood zou de eerste richter al opstaan.

laatste wijziging: 2 mei 2021

  1. By João do Cró, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62092387[]
  2. Eusebius, Chronicle, p. 103[]
  3. Seder Olam Rabbah, Tractate 12[]
  4. Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, 5.1.29[]
  5. Harvest Times in Israel[]
  6. Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, 5.1.25-28[]
  7. Eusebius, Praeparatio Evangelica, boek 9, XXX[]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *