Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Debora en Gideon als sjeiks van het heuvelland

Israël ligt duidelijk lager dan haar buren in het noorden. 1 Debora en Gideon Amenhotep II (1178-1152) erfde van zijn oorlogszuchtige vader, Thutmose III, een sterk vergroot Egypte. Ik denk dat hij ergens twee richters van Israël noemt. Hun namen noemt hij helaas niet, maar dat was gebruikelijk in Egypte. In jaar 3 (1176/5) maakt…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Amenhotep II’s oorlogen, Debora’s rust, Abimelech en Tola

Amenhotep II 1 Inleiding De volgende connectie tussen Egypte en de Bijbel kwam pas naar voren toen ik de chronologie van deze dynastie had gevestigd. Voor mij is het een bevestiging dat Amenhotep II goed op de Bijbelse tijdlijn zit. Het is een connectie aan de ene kant tussen de tot op de dag precies…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Thutmose III en Debora

Thutmose III 1 Introductie In de dagen van Debora werd Israël onderdrukt door de Kanaänieten (1223-1203), die 900 ijzeren strijdwagens hadden. Debora’s generaal Barak kon hen verslaan doordat God de tegenstanders “door de scherpte van het zwaard in verwarring (bracht) vóór Barak” (Richt 4:15) bij Taänach (Richt 5:19). Rond dezelfde tijd versloeg Thutmose III (1229-1175)…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Tachpenes als vrouw van Ramses II

Ahmose-Henuttamehu met achter haar mogelijk haar moeder, Tachpenes 1 Wie was zij? Tachpenes was getrouwd met de farao die in Davids tijd (1011-971) over Egypte heerste (1 Kon 11:19-20). Haar naam is echt Egyptisch, dus is het mogelijk om in Egypte naar haar te zoeken. Ze is dan een aanknopingspunt voor een Bijbelse chronologie van…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Ramses III als Sisak

Ramses III, zoals afgebeeld in de tempel van Khonsu in Karnak 1 Inleiding Sisak was een koning van Egypte die Juda aanviel en Jeruzalem plunderde. Hij is de eerste farao wiens naam in de Bijbel staat, maar is niet zomaar te identificeren. Uit verschillende dynastieën worden verschillende kandidaten naar voren geschoven. Sisak kan uiteraard maar…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Tausret als de koningin van Sjeba

De koningin van Sjeba 1 Wie was de koningin van Sjeba? Een van de bekendere Bijbelverhalen is het bezoek van de koningin van Sjeba aan Salomo (971-931). Ze kwam met een zeer groot gevolg naar Jeruzalem, omdat ze had gehoord over de Naam van de Heer. Ze stelde Salomo op de proef met raadsels, en…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd Richters

De Filistijnen

Gevangen genomen Peleset (Filistijnen) op een reliëf in Medinet Habu, in de tijd van Ramses III 1 Egyptenaren en Filistijnen De koningen van dynastieën XVIII en XIX vochten volgens hun verslagen een paar eeuwen lang in Israël, en velen van hen hadden het land binnen hun grenzen. Voor welke chronologie je ook kiest, als het…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Richters

Samgar tegen Hatshepsut

Hatshepsut, met de koninklijke nepbaard 1 Inleiding Hatshepsut (1228-1208) deed een inval in Israël of het gebied daaromheen, waarschijnlijk in het eerste deel van haar regering. In dezelfde tijd, namelijk in 1223, verloste Samgar Israël van de Filistijnen. Op mijn blog ga ik ervanuit dat de naam Filistijnen in de tijd voor Sisak gebruikt werd…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk

Dynastie XVIII

Egypte onder dynastie XVIII 1 Inleiding Dynastie XVIII is misschien wel de best bekende van heel Egypte. Het is de tijd van Hatshepsut en Thutmose III, Akhenaten en Nefertiti en hun schoonzoon Tutankhamun, maar ook een van grote overeenkomsten met de Bijbel. Zolang de koningen gedateerd worden zoals ik hieronder doe past hun tijd namelijk…

Categorieën
6. Nieuwe Rijk Koningstijd

Seti II als schoonvader van Salomo

Thutmose I (1244-1232) en zijn dochter, de latere koningin Hatshepsut (1228-1208). 1 Thutmose I is een van de kandiaten voor Salomo’s (in de Bijbel naamloze) schoonvader. Inleiding Salomo (971-931) trouwde met de dochter van een farao. Zowel van haar als haar vader wordt in de Bijbel geen naam genoemd, het enige dat duidelijk wordt is…