Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: de exodus volgens Ipuwer? – deel 2

De zevende plaag, de hagelstorm 1 Inleiding Dit is een vervolg op deel 1, waarin gedeeltes uit het verslag van Ipuwer staan die mogelijk gaan over de exodus, of in ieder geval overeenkomsten hebben met de Bijbel. In deze post bespreek ik of Ipuwers woorden bewijs kunnen zijn voor de exodus, zoals vaak wordt gezegd,…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: de exodus volgens Ipuwer? – deel 1

Een deel van de Ipuwer Papyrus 1 Inleiding De Ipuwer Papyrus, officieel Papyrus Leiden I 344 recto, bevat een tekst die bekend staat als de Vermaningen van Ipuwer. Daarin beschreef ene Ipuwer uitgebreid wat er in zijn tijd mis was in Egypte. Er zijn overeenkomsten met de tien plagen en de daaruit ontstaande chaos in…

Categorieën
4. Middenrijk 6. Nieuwe Rijk 7. Derde Tussenperiode

De 60 generaties van Ankhefensekhmet

Het reliëf van Ankhefensekhmet, met zijn 60 voorouders. 1 Slechts 6 namen zijn in de nevelen der tijd verdwenen, 1 omdat de schrijver die oversloeg. Inleiding Een van de interessante vondsten uit Egypte is het hierboven afgebeelde reliëf van Ankhefensekhmet. Hij was een profeet van Sekhmet en dreunde de namen van 59 voorouders op, en…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Amenemhat I als farao van de slavernij

Amenemhat I, 1 de stichter van dynastie XII. Zijn familie had het Middenrijk in handen tijdens de grootste bloeiperiode. Intro Er zijn maar twee precieze aanwijzingen die leiden naar de precieze koning die de slavernij begon: Pitom en Raämses. Dit zijn de voorraadsteden die de Israëlieten van de farao moesten bouwen (Ex 1:11). Als de…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: het Middenrijk

De piramide van Amenemhat III, uit dynastie XII, in Hawara. Na het verwijderen van de buitenste laag stenen stortte hij gedeeltelijk in. 1 De goede periode De exodus betekenden het einde van een bloeiperiode voor Egypte. Omdat de Israëlieten minstens 120 jaar slaven waren zal dat een van de drie grote bloeiperiodes in de Egyptische…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

De exodus

De Israëlieten lopen veilig door de zee, maar het Egyptische leger verdrinkt 1 Het belang van de exodus Israëls vertrek uit het slavenhuis Egypte is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Bijbel. Tegelijk is het een van de controversiële onderwerpen. Was er wel een exodus? Kwamen de Israëlieten wel uit Egypte? Tegenwoordig wordt overal…