Categorieën
8. Late Periode

Nekau II in de Bijbel

De slag van Karkemis uit 605, waarbij Nekau II verpletterend verslagen werd door Nebukadnezar van Babel 1

Necho

Nekau II (610-595) is een van de weinige farao’s die bij naam genoemd wordt in de Bijbel. Deze post is niet alleen bedoeld om te laten zien dat dat klopt, en Nekau chronologisch gezien goed geplaatst is, het is ook een van de keren dat de oude bronnen meer vertellen over iets uit de Bijbel.

Necho, Josia en Aššur-uballit

Toen Necho door Juda reisde om bij Karchemis aan de Eufraat met de koning van Assyrië te strijden, streed Josia (641/0-609) tegen hem. Dat deed Josia ondanks een woord van God. Hij sneuvelde dan ook, en de Judeeërs maakten zijn zoon Joahaz koning. Toen Necho drie maanden later terugkeerde zette hij Joahaz gevangen, eiste 100 talent (ongeveer 3000 kilo) zilver en een talent (ongeveer 30 kilo) goud, en maakte Joahaz’ oudere broer koning als Jojakim. Joahaz nam hij mee naar Egypte. Om het bedrag te kunnen betalen legde Jojakim Juda een flinke belasting op. (2 Kon 23:29-35, 2 Kro 35:20-36:4)

Vanuit Egypte is deze oorlog onbekend.

De oorlog wordt wel genoemd in ABC 3, de Fall of Nineveh Chronicle. De taal is erg droog en zakelijk, maar dat hoort bij Babylonische kronieken: “The seventeenth year (van Nabopolassar, de vader van Nebukadnezar): In the month Du’ûzu (24 juni-22 juli 609) Aššur-uballit, king of Assyria, with a large army from Egypt crossed the river Euphrates (naar het oosten) and marched against Harran to conquer it. They captured [lacuna]. They defeated the garrison which the king of Akkad (Babylonië) had stationed inside. When they had defeated it they encamped against Harran. Until the month Ulûlu (21 augustus-19 september 609) they did battle against the city but achieved nothing. The king of Akkad (Nabopolassar) went to help his army but did not join battle. He he went up to Izalla and the numerous cities in the mountains [lacuna] he set fire to their [lacuna]

Karchemis wordt niet genoemd, maar Necho reisde daar juist heen om met, en niet tegen, Aššur-uballit te strijden. Bij Karchemis zullen ze elkaar hebben ontmoet, ten westen van de Eufraat, om samen verder te gaan.

Egypte tegen Nebukadnezar

Een paar jaar later stond het leger van farao Necho nog een keer bij Karchemis; het was toen net verslagen door Nebukadnezar. Dit was in het vierde jaar van Jojakim (18 september 606-5 september 605) (Jer 46:2). Het leger kwam opzetten als de Nijl, maar het werd een gruwelijke nederlaag (vers 7-13).

Dit gevecht staat in ABC 5, de Jerusalem Chronicle. Assyrië was toen al gevallen, maar Egypte had de oorlog met Babylonië van haar “geërfd”. “In the twenty-first year (11 april 605-31 maart 604) the king of Akkad (Nabopolassar van Babylonië) stayed in his own land, Nebuchadnezzar his eldest son, the crown-prince, mustered the Babylonian army and took command of his troops; he marched … to go against the Egyptian army which lay in Karchemiš. They fought with each other and the Egyptian army withdrew before him. He accomplished their defeat and beat them to non-existence. As for the rest of the Egyptian army which had escaped from the defeat so quickly that no weapon had reached them, in the district of Hamath the Babylonian troops overtook and defeated them so that not a single man escaped to his own country.”

Dit was voor 1 ululu, 6 september 605, want toen was Nebukadnezar volgens ABC 5 in Babylon om gekroond te worden; zijn vader was op 5 abu, 11 augustus, overleden. Het vierde jaar van Jojakim was op 5 september 605 afgelopen, een mooie match.

Nebukadnezars eerste inval in Egypte

Na Gods woorden over Nekau’s nederlaag volgt een profetie, over de toekomstige inval van Nebukadnezar in Egypte (Jer 46:13-26). Deze kwam uiteindelijk in maart 567. Maar zoals het vaker gaat met profetieën, zoals degene die over Wahibre (Apries) werden uitgesproken, komt er voor de uiteindelijke vervulling een vooraanschouwing. En dat is ook gebeurd.

Het laatste bekende gevecht tussen Nebukadnezar en Nekau vond plaats in Egypte. Het staat beschreven in ABC 5: “In the fourth year (van Nebukadnezar, 601/0) the king of Akkad mustered his army and marched to the Hatti-land (noord-Syrië en zuidoost-Turkije). In the Hatti-land they marched unopposed. In the month of Kislîmu (19 november-18 december 601) he took the lead of his army and marched to Egypt. The king of Egypt heard it and mustered his army. In open battle they smote the breast of each other and inflicted great havoc on each other. The king of Akkad turned back with his troops and returned to Babylon.”

Ook dit staat in de Bijbel: “De koning van Egypte trok voortaan niet meer uit zijn land, want de koning van Babel had alles ingenomen wat de koning van Egypte toebehoord had, vanaf de Beek van Egypte tot aan de rivier de Eufraat.” (2 Kon 24:7)

Nog twee gevechten

Er is meer. Het Egyptische leger, waarbij niet duidelijk wordt of Nekau daarbij aanwezig was of niet, vocht nog minstens twee keer in Syrië. Het eerste gevecht daarvan staat in ABC 3: “In the month Tašrîtu (in jaar 10 van Nabopolassar, 8 oktober-5 november 616) the army of Egypt and the army of Assyria went after the king of Akkad as far as Gablini but they did not overtake the king of Babylonia. So they withdrew.”

Nekau zat toen nog niet op de troon, maar zijn vader, Psamtik I (664-610), was toen al minstens 60, zo niet minstens 70. Als kroonprins kan Nekau het leger hebben aangevoerd. Seti II deed dat ook.

Ook al verloor Nekau uiteindelijk de oorlog tegen Babylonië, Egypte was overwinnaar in het jaar voor de slachting van Karkemis. In de woorden van ABC 4, de Late Years of Nabopolassar Chronicle: “The twentieth year (606/5): The army of Egypt marched against the garrison of Kimuhu which the king of Akkad had stationed inside. For four months, they laid siege to the city, captured it, and defeated the garrison of the king of Akkad. … In the month Šabatu (14 januari-11 februari 605) the king of Akkad went home. The army of Egypt, which was in Karchemiš, crossed the Euphrates and against the army of Akkad, which was camped in Quramatu, it marched. They pushed the army of Akkad back so that they withdrew.”

laatste wijziging: 19 februari 2021

  1. By Patrick Gray, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91243683 []

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *