Privacyverklaring

Elke website is wettelijk verplicht tot het hebben van een privacyverklaring. Vandaar dat hieronder die van mijn website staat.

Ik heb geen Google Analytics of andere indegatenhouders geïnstalleerd. Ik hou daar niet van. De enige mogelijkheid om te zien of er bezoekers zijn, gaat via WordPress, wat heel beperkt is en niet te herleiden tot iemand. Ook is er geen ruimte voor reclame. Dat geldt voor zowel het verleden van de site, het heden als de toekomst.

3000jaargeleden.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor contact kunt u een mailtje sturen via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

3000jaargeleden.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Deze gegevens vult u zelf in, als u een reactie geeft of het contactformulier invult. Ik kan niet nagaan of het uw echte naam en mailadres zijn.

Verder worden bewaard:

  • Bezochte pagina’s
  • Gebruikte browser

3000jaargeleden.nl kan niet zien welke browser bij welke bezochte pagina’s hoort.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder(s) of voogd(en). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie van onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

3000jaargeleden.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te geven om te reageren.
  • In te zien welke pagina’s worden bezocht.

Geautomatiseerde besluitvorming

3000jaargeleden.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

3000jaargeleden.nl bewaart uw persoonsgegevens zolang de gegeven reacties openbaar blijven. Dit kan worden beëindigd als een pagina niet meer openbaar is, verwijderd wordt of op uw verzoek. Mailcontact blijft bewaard zolang de eigenaren van de site dit willen.

Delen van persoonsgegevens met derden

3000jaargeleden.nl verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

3000jaargeleden.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy: niemand kan zien welke pagina’s door wie zijn bezocht. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, te wijzigen of te verwijderen, door een mailtje te sturen via het contactformulier.

3000jaargeleden.nl is wettelijk verplicht u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

3000jaargeleden.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.