Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus Richters

Exodus: de nasleep

Leeuw en leeuwin spelen met elkaar. Gevonden in Beth-Sean (Beth-San) 1, standaardchronologie 14e eeuw. In elke chronologie woonden daar toen Kanaänieten. Inleiding Wat voor een onderzoek naar de exodus minstens zo belangrijk is als de bloeiperiode die daardoor eindigde, is kijken naar de nasleep van de exodus. Het Egyptische leger bestond niet meer en de…

Categorieën
Exodus

Exodus: de twee koningen tijdens de exodus

Mozes trapt als klein kind op de diadeem van zijn adoptieopa, de koning van Egypte (zoals beschreven in Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, 2.9.7) 1 Inleiding In tegenstelling tot wat over het algemeen gedacht wordt, schrijft de Bijbel dat Egypte tijdens de exodus niet geregeerd werd door een, maar door meerdere koningen: “Hun land…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: de exodus in inscripties

De omgeving van Serabit el-Khadim in de Sinaïwoestijn 1. Als onderstaande klopt trokken de Israëlieten na de exodus hierlangs. Inleiding Is een heel vroege versie van ons schrift een bewijs voor de exodus? Misschien wel. Het is onzeker, omdat experts het niet eens zijn over de taal waarin werd geschreven en de interpretatie van sommige…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: Kanaänieten in Egypte

Reconstructie van een Kanaanitisch paleis in Avaris 1 Inleiding Uit de Bijbel kan geconcludeerd worden dat in de tijd van de exodus in of in de buurt van de Israëlieten Kanaälieten woonden. Hun gebruiken worden in de wet genoemd, op zo’n manier dat het lijkt alsof de Israëlieten al kenden. Bovendien vereerde Israël tijdens de…

Categorieën
5. Tweede Tussenperiode Exodus

Exodus: de twaalf stammen in Egypte

De afdruk van het cilinderzegel 1, met symbolen voor de twaalf stammen Inleiding In Avaris (Raämses), de stad die de Israëlieten in opdracht van de farao van de slavernij moesten bouwen (Ex 1:11), is een bewijs voor Israëls aanwezigheid in Egypte gevonden. Het gaat om de bovenstaande afdruk van een zegel vol symbolen, die rabbi…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: de exodus volgens Ipuwer? – deel 2

De zevende plaag, de hagelstorm 1 Inleiding Dit is een vervolg op deel 1, waarin gedeeltes uit het verslag van Ipuwer staan die mogelijk gaan over de exodus, of in ieder geval overeenkomsten hebben met de Bijbel. In deze post bespreek ik of Ipuwers woorden bewijs kunnen zijn voor de exodus, zoals vaak wordt gezegd,…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: de exodus volgens Ipuwer? – deel 1

Een deel van de Ipuwer Papyrus 1 Inleiding De Ipuwer Papyrus, officieel Papyrus Leiden I 344 recto, bevat een tekst die bekend staat als de Vermaningen van Ipuwer. Daarin beschreef ene Ipuwer uitgebreid wat er in zijn tijd mis was in Egypte. Er zijn overeenkomsten met de tien plagen en de daaruit ontstaande chaos in…

Categorieën
Exodus

Exodus: Israël, 3 miljoen of 40.000 mensen?

Honderdduizenden mensen bij een door de paus gehouden mis in Equador, januari 1985 1 Inleiding Israël was tijdens de exodus “het kleinste van al de volken” (Deut 7:7). Toch bestond het op dat moment uit minstens 3 miljoen mensen. In het tweede jaar na de exodus zond Mozes 12 mannen eropuit om de strijdbare mannen…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: Amenemhat I als farao van de slavernij

Amenemhat I 1, de stichter van dynastie XII. Zijn familie had het Middenrijk in handen tijdens de grootste bloeiperiode. Intro Er zijn maar twee precieze aanwijzingen die leiden naar de precieze koning die de slavernij begon: Pitom en Raämses. Dit zijn de voorraadsteden die de Israëlieten van de farao moesten bouwen (Ex 1:11). Als de…

Categorieën
4. Middenrijk Exodus

Exodus: de goede periode

De piramide van Amenemhat III, uit dynastie XII, in Hawara. Na het verwijderen van de buitenste laag stenen stortte hij gedeeltelijk in. 1 De goede periode De exodus, maar vooral de tien plagen, betekenden het einde van een gouden tijdperk voor Egypte. Op zich moet dat tijdperk redelijk goed te identificeren zijn; er zijn namelijk…